Strašín

Strašín leží asi 15 km jihovýchodně od Sušice a 9 km severovýchodně od Kašperských Hor v okrese Klatovy v nadmořské výšce 650 m
Bukovník je malou obcí se zajímavou historií.
První písemná zmínka o obcí Čímice je z roku 1357.
První zprávy o osídlení jsou z roku 1045.
První písemná zpráva o vsi Dražovice pochází z roku 1356.
O Frymburku pochází první písemný doklad o rodu (Protiwa de Fridburg) z roku 1349.
Rodinná hrobka rodu Lamberků.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích je dominantní stavbou, viditelnou z dalekého okolí.
V bývalé márnici je dnes muzeum.
Malebná obec v šumavském podhůří.
Zámeček v Záluží, dnes fungující jako ubytovací zařízení.
První písemná zmínka je z roku 1045 v darovací listině Břetislava I. Břevnovskému klášteru.
Soběšice leží pod horou Bitovín, u které se odehrála jedna z bitev třicetileté války.
Tříkilometrový vycházkový okruh po Soběšickém háji v nádherném lesním prostředí na samém okraji lamberského panství, kde šlechta pořádala velkolepé hony.
Poutní a zároveň farní kostel je dominantou obce Strašín.
Jeskyni se nachází severozápadně od Strašína, po pravé straně silnice vedoucí ze Strašína do Sušice, na úpatí vrchu Na Palových.
Soukromý Pidipivovárek u Pujiče se nachází v malé vesničce Lazny v Pošumaví.
Studánka se též nazývá Strašínský důlek.
Zdejší osadu zřejmě založil v 2. polovině 12. století Vladislav I., druhý český král.
Rozhledna na Sedle u Albrechtic a keltské hradiště.
Obec, kterou nejen při plavbě po Otavě nemůžete minout.
Zámek v Žichovicích vznikl na počátku 17. století na místě starší gotické tvrze.
Informační centrum v budově zámku v Žihobcích.
Jedna z nejstarších obcí v Pošumaví. První zmínky pocházejí z roku 1045.
Raně barokní zámek vznikl přestavbou renesanční tvrze v roce 1688.