Klatovy-Luby

Délka 13 km. Tip je určen pro pěší, s malými obměnami lze doporučit i cyklistům.
Okolím Bolešin prochází dvě naučné stezky „Toulky okolím Bolešin I. a II.
První písemné zmínky o Bolešinech jsou z roku 1524.
Informační centrum v Klatovech je umístěno v jedné z budov radnice na rohu Vídeňské ulice a náměstí.
Gotický kostel sv. Mikuláše pochází ze 14. století a v roce 1756 byl kostelík barokně upravován.
Železobetonový most přes Drnový potok postavila v letech 1911–12 pražská stavební firma inženýra Karla Skorkovského.
Na návrší „Bubnování“ při cestě k Lomci byl v dávných dobách vztyčen smírčí kříž.
Lubská vodní tvrz byla založena při Drnovém potoce mezi dvěma rybníky někdy na počátku 14. století.
Tajanov je místní částí města Klatovy.
Loreta je osada mezi lesy na kopci nad Klatovami.
První písemná zpráva o Týnci pochází z roku 1227.
Dominantou Týnce je kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní zámek.
Obec je vhodným cílem pro cykloturisty.