Kdyně

Město Kdyně vzniklo v podhradí hradu Rýzmberka při staré obchodní stezce směřující Všerubským průsmykem do Bavorska.
Rozhledna Koráb 773 m n. m. a horská chata s restaurací.
Kostel sv. Mikuláše tvoří výškovou dominantu města a jeho cibulová báň se zlaceným křížem ukazuje cestu ke svatyni, která vznikla ve 2. pol. 14. století.
Muzeum Příhraničí ve Kdyni bylo otevřeno 4. 5. 2007.
Hrad Rýzmberk byl založen Děpoltem Drslavicem pravděpodobně roku 1250 na obranu proti vpádu sousedních Bavorů
Informační centrum ve Kdyni se nachází vedle městského úřadu.
Bývalá Židovská synagoga ve Kdyni je zcela ojedinělou stavební památkou na židovské osídlení města.
Gloriet byl součástí cesty se stromořadím, která vystupovala přímo z nádvoří koutského zámečku.
Lípa je jedním z mnoha státem chráněných stromů, které rostou v okolí Nového a Starého Dvora u Koutu na Šumavě.
Poutní kostel Narození Panny Marie v Loučimi je nejcennější a nejvýznamnější stavbou v obci. Váže se k němu příběh Panny Marie Loučimské, který se odehrál v období husitských válek.
Zřícenina hradu Nový Herštýn se nachází na kopci u Kdyně.
Poutní a farní kostel sv. Anny na Tanaberku stojí od počátku 18. století v místě, kde dříve stávala dřevěná kaplička.
Kostel svaté Kunhuty ze Staněticích pochází ze 14. století