Běšiny

Běšiny původním názvem Bessin, později Bieschiny či Biessiny leží v údolí při Drnovém potoku.
Původně v Běšinech stávala v centru obce mezi dvěma rybníky zemanská tvrz, která byla v první polovině 17. století přestavěna na renesanční zámek.
Eurocamp Běšiny s celoročním provozem nabízí strávení příjemné dovolené s možností výletů do oblasti západní a střední Šumavy
Zámek Hořákov patří mezi méně známé objekty na Běšinsku.
Původně zámecká kaple byla postavená stavitelem J. Wohrdnem v roce 1654.
Kostel svatého Bartoloměje byl původně farním kostelem pro ves Podolí.
V roce 1352 byla ves uváděna pod názvem Vloh, později Ouhlo.
Chotěšov je vesnice spadající pod obec Velhartice.
První zmínka o této místní části obce Velhartice je z roku 1511.
Hrad Velhartice - romantický šumavský hrad s naprosto unikátním kamenným mostem a pozdně renesančním zámeckým křídlem.
Gotická přestavba pozdně románské svatyně Narození Panny Marie, dominující Velharticím se uskutečnila již kolem roku 1330.
Traduje se, že se zde měl odehrát příběh pověsti z balady Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena ze sbírky Kytice
Zámek Nemilkov je renesančně barokním sídlem postaveném na zbytcích středověké gotické tvrze.
Velhartice leží v předhůří Šumavy nad říčkou Ostružnou v průměrné nadmořská výšce 622 m n.m.
Na pobyty Jana Wericha na Velharticku si stále starší obyvatelé pamatují.
Židovský hřbitov ve Velharticích byl založen roku 1858.