Chanovice

Nejstarší známý písemný doklad o existenci Chanovic byl nalezen v registrech papežských desátků. Tam je roku 1352 zmíněn chanovický kostel a označen za farní
Stálá výstava z výroby a tvorby vynikajících českých lidových řemeslníků a v areálu zámku v Chanovicích.
Informační centrum v Chanovicích
Původní kostel v Chanovicích je datován jako pozdně románský z 1. poloviny 13.století.
Vrchol kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro jeho polohu v blízkosti obce a na hraně Chanovského hřebene
Klášterní kostel Panny Marie v Horažďovicích stojí na místě kaple, která byla vystavěna ke cti sv. Michala
V Horažďovicích, městě založeném již roku 1278, stojí jistě za povšimnutí řada památek.
Regionální informační centrum a cestovní agentura
Informační centrum v Kasejovicích
Město Kasejovice leží v Nepomucké vrchovině. První písemná zmínka o městu je z roku 1264.
Ten, kdo se chce dozvědět něco z historie městečka Kasejovice, měl by projít zdejší naučnou stezku.
První písemná zmínka o obci Maňovice pochází z roku 1366.
S největší pravděpodobností byl Myslív založen za budování kláštera Nepomuckého „cisterciánským“ řádem mnichů z Ebrachu. Tehdy v roce 1144 daroval tomuto řádu král Vladislav II. území lesů a močálů o rozloze 42.000 ha, od Zdemyslic po Zdebořice na Plánicku. Po celých 275 let pak tento řád zúrodňoval a zveleboval území a šířil civilizaci.
Ve středověku byla ves Pačejov až do roku 1305 v majetku kláštera sv. Jiří na Pražském hradě
Naučná stezka méně známým koutem Pošumaví.
Skleněná socha sv. Jana Nepomuckého na mostě přes Otavu v životní velikosti.
Rabí je pozoruhodné nejen svým prvenstvím mezi nejrozsáhlejšími hradními zříceninami v Čechách.
Původní dřevěná synagoga ve Slatině stála v centru ghetta.
Památkově chráněná kaple sv. Bartoloměje u Svéradic.
Hradiště Prácheň vzniklo jako součást hradské soustavy raně přemyslovských Čech někdy v polovině 10. století.