Chanovice

Nejstarší známý písemný doklad o existenci Chanovic byl nalezen v registrech papežských desátků. Tam je roku 1352 zmíněn chanovický kostel a označen za farní
Kromě plaveckého bazénu se v místním aquaparku nachází tobogan, vířivka, sauna, horolezecká stěna, fitness a občerstvení.
Břežany leží v úrodné oblasti Horažďovické pahorkatiny.
Obec Budětice se nachází v okrese Klatovy a území obce je součástí Přírodního parku Buděticko.
Stálá výstava z výroby a tvorby vynikajících českých lidových řemeslníků a v areálu zámku v Chanovicích.
Informační centrum v Chanovicích
Původní kostel v Chanovicích je datován jako pozdně románský z 1. poloviny 13.století.
Vrchol kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro jeho polohu v blízkosti obce a na hraně Chanovského hřebene
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1045.
Na horažďovické náměstí můžete přijít Červenou branou.
Kostel v Horažďovicích na náměstí.
Nově zrekonstruovaný kostel na hřbitově v Horažďovicích.
Klášterní kostel Panny Marie v Horažďovicích stojí na místě kaple, která byla vystavěna ke cti sv. Michala
Bývalé řeznické krámky v Horažďovicích
V Horažďovicích, městě založeném již roku 1278, stojí jistě za povšimnutí řada památek.
Nedaleko zámku se nachází i bývalý pivovar.
Poutní kaple u Horažďovic.
Hrad Prácheň vznikl zřejmě ve 12. st. a převzal úkol střežit pootavskou kotlinu.
Zámek v Horažďovicích se nachází nedaleko náměstí.
Židovský hřbitov v Horažďovicích byl zrestaurován koncem minulého století
Babín je malá vesnice, část města Horažďovice, nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Horažďovic.
Boubín je vesnice, část města Horažďovice, nachází se asi 2,5 km na jih od Horažďovic.
Horažďovická Lhota je malá vesnice, část města Horažďovice, nachází se asi 4 km na sever od Horažďovic.
Název Komušín se objevuje v pověsti nejdříve jako název ovčína, součást panství hoštického, kraje prácheňského.
Svaté Pole je malá vesnice, část města Horažďovice, nachází se asi 2 km na jihovýchod od Horažďovic.
Třebomyslice je vesnice, část města Horažďovice, nachází se 4 km severozápadně od Horažďovic.
Veřechov je vesnice, část města Horažďovice, nachází se asi 4 km na jih od Horažďovic.
Červený okruh: Horažďovice – Svatá Anna – Boubín – Prácheň – Horažďovice (cca 10 km). Pro pěší.
Horažďovice - Prácheň - Velké Hydčice - Žichovice - Hradešice - Břežany - Třebomyslice - Horažďovice. Pro cyklisty.
Informační centrum v Kasejovicích
Město Kasejovice leží v Nepomucké vrchovině. První písemná zmínka o městu je z roku 1264.
Ten, kdo se chce dozvědět něco z historie městečka Kasejovice, měl by projít zdejší naučnou stezku.
Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1364
Hliněný Újezd je místní částí obce Malý Bor.
První písemná zmínka o obci Maňovice pochází z roku 1366.
Kromě samotných zámeckých prostor je k vidění expozice prácheňských marionet, regionální vlastivědné výstavy a stálá expozice věnovaná mimo jiné mineralogii a tradičním řemeslům.
S největší pravděpodobností byl Myslív založen za budování kláštera Nepomuckého „cisterciánským“ řádem mnichů z Ebrachu.
Olšany jsou malá obec ležící u Kovčínského rybníka.
Ve středověku byla ves Pačejov až do roku 1305 v majetku kláštera sv. Jiří na Pražském hradě
Naučná stezka méně známým koutem Pošumaví.
Nachází zde skautská klubovna a dětské hřiště.
Anglický park vybudovaný roku 1868 podle projektu architekta Bedřicha Wunschera obtéká řeka Otava a Mlýnská stoka.
Terasa se zahradou byla zbudována koncem 17. století na místě bývalého hradního parkánu.
Středisko environmentálního vzdělávání, které realizuje jedno- i vícedenní vzdělávací kurzy pro školní kolektivy.
Skleněná socha sv. Jana Nepomuckého na mostě přes Otavu v životní velikosti.
Rabí je pozoruhodné nejen svým prvenstvím mezi nejrozsáhlejšími hradními zříceninami v Čechách.
Horažďovice - Babín - Kadov - Chanovice - Kvášňovice - Pačejov - Třebomyslice. Pro cyklisty.
Horažďovice - Třebomyslice - Velký Bor - Chanovice - Oselce - Pačejov - Horažďovice. Pro cyklisty.
Původní dřevěná synagoga ve Slatině stála v centru ghetta.
Areál na Lipkách umožňuje obyvatelům i návštěvníkům Horažďovic široké sportovní vyžití – nachází se zde fotbalové hřiště, tenisové kurty, skatepark a vodácké tábořiště.
Památkově chráněná kaple sv. Bartoloměje u Svéradic.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264.
První písemná zmínka o obci Velké Hydčice je z roku 1045.
Hradiště Prácheň vzniklo jako součást hradské soustavy raně přemyslovských Čech někdy v polovině 10. století.
První písemná zmínka o Velkém Boru je z roku 1283.
Tábořiště jsou na území města hned dvě a při průjezdem městem pak musí vodáci zdolat čtyři jezy („Špička“, „Lipky“, „Mrskoš“ a „Jarov“).
Žlutý okruh: Horažďovice – Střelské Hoštice - Horažďovice předměstí (nádraží) – Horažďovice (cca 12 km). Pro pěší.