Tipy – Obce

Běšiny původním názvem Bessin, později Bieschiny či Biessiny leží v údolí při Drnovém potoku.
Nejstarší známý písemný doklad o existenci Chanovic byl nalezen v registrech papežských desátků. Tam je roku 1352 zmíněn chanovický kostel a označen za farní
Obec Dolany leží v údolí řeky Úhlavy 6 km severně od okresního města Klatov.
Hartmanice jsou pravděpodobně nejstarší obcí pomezního hvozdu, který byl Kelty nazýván Gabreta.
První písemná zmínka o obci Hrádek, je z roku 1298.
Město Kdyně vzniklo v podhradí hradu Rýzmberka při staré obchodní stezce směřující Všerubským průsmykem do Bavorska.
Plánice, nacházející se na Klatovsku, pro svou malebnost, historii, stavební památky, krásnou přírodu svého okolí a sportovní vyžití je stále častěji vyhledávaným místem pro rekreaci a odpočinek.
Strašín leží asi 15 km jihovýchodně od Sušice a 9 km severovýchodně od Kašperských Hor v okrese Klatovy v nadmořské výšce 650 m
V roce 1352 byla ves uváděna pod názvem Vloh, později Ouhlo.
První písemné zmínky o Bolešinech jsou z roku 1524.
Břežany leží v úrodné oblasti Horažďovické pahorkatiny.
Obec Budětice se nachází v okrese Klatovy a území obce je součástí Přírodního parku Buděticko.
Bukovník je malou obcí se zajímavou historií.
Obec Červené Poříčí se nachází asi 15 kilometrů severně od města Klatovy.
Městečko Chudenice se nachází přibližně 15 km severozápadně od Klatov v samém srdci Kdyňsko - chudenické vrchoviny v nadmořské výšce 488 m n.m.
První zmínky o Číhani dle dochovaných kronik se datují od konce 15. století.
První písemná zmínka o obcí Čímice je z roku 1357.
Historie obce sahá do středověku, první zmínka je z roku 1372
Malechov je místní částí obce Dolany. Ves se nachází mezi Dolany a Švihovem.
Těsně u Malechova se nachází na břehu řeky Úhlavy vesnička Výrov.
První zprávy o osídlení jsou z roku 1045.
První písemná zpráva o vsi Dražovice pochází z roku 1356.
O Frymburku pochází první písemný doklad o rodu (Protiwa de Fridburg) z roku 1349.
Dobrá Voda je místní částí města Hartmanice, od kterého je vzdálena asi 2 km jižním směrem.
Stejně jako osada Hořejší Těšov vděčí tato ves za svůj vznik těžbě zlata.
Hořejší Krušec je místní částí města Hartmanice.
Ves Hořejší Těšov leží nad údolím Pstružného potoka.
Javoří je místní částí města Hartmanice.
Osada Keply představovala jeden z vjezdů do vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda.
Kochánov je jedním z kralováckých dvorců, které byly roztroušeny po Šumavě.
Zámek v Kundraticích byl přestavěn do dnešní podoby v roce 1840 předky básníka Villaniho.
Osada nedaleko Hartmanic se zámkem
První zmínky o vsi Palvínov se dochovaly až ze 16. století.
Vysoko položený Vlastějov umožňuje za příznivého počasí krásné daleké výhledy.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1045.
První písemná zmínka o obci Hnačov je z roku 1411
V Horažďovicích, městě založeném již roku 1278, stojí jistě za povšimnutí řada památek.
Babín je malá vesnice, část města Horažďovice, nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Horažďovic.
Boubín je vesnice, část města Horažďovice, nachází se asi 2,5 km na jih od Horažďovic.
Horažďovická Lhota je malá vesnice, část města Horažďovice, nachází se asi 4 km na sever od Horažďovic.
Název Komušín se objevuje v pověsti nejdříve jako název ovčína, součást panství hoštického, kraje prácheňského.
Svaté Pole je malá vesnice, část města Horažďovice, nachází se asi 2 km na jihovýchod od Horažďovic.
Třebomyslice je vesnice, část města Horažďovice, nachází se 4 km severozápadně od Horažďovic.
Veřechov je vesnice, část města Horažďovice, nachází se asi 4 km na jih od Horažďovic.
První písemná zmínka o obci Hrádek, je z roku 1298.
První písemná zmínka o Černíči je z roku 1377.
První písemná zmínka o Hradešicích je z roku 1360.
Město Kasejovice leží v Nepomucké vrchovině. První písemná zmínka o městu je z roku 1264.
Tajanov je místní částí města Klatovy.
Původní osadu Kolinec sevřenou mezi vrchy Rovina (722 m) a Vidhošť (795 m) založili rýžovníci zlata.
Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1364
Hliněný Újezd je místní částí obce Malý Bor.
První písemná zmínka o obci Maňovice pochází z roku 1366.
S největší pravděpodobností byl Myslív založen za budování kláštera Nepomuckého „cisterciánským“ řádem mnichů z Ebrachu.
První písemná zmínka o vsi Nalžovy pochází z roku 1380
Otěšín je místní částí města Nalžovské Hory, od kterého se nachází asi 3 km jižním směrem.
Osada spadající pod město Nalžovské Hory.
Těchonice jsou místní částí města Nalžovské Hory.
Velenovy jsou místní částí města Nalžovské Hory.
Malebná obec v šumavském podhůří.
Olšany jsou malá obec ležící u Kovčínského rybníka.
Ve středověku byla ves Pačejov až do roku 1305 v majetku kláštera sv. Jiří na Pražském hradě
O bývalém poplužním dvoře jsou k dispozici první zmínky z 15. století.
První zmínka o vsi se objevuje v roce 1551
Kratická tvrz přestala plnit funkci panského sídla po roce 1638, kdy Šternberkové plánické panství prodali Jaroslavu Bořitovi z Martinic.
Křížovice leží v malebném údolí Křížovického potoka zvaného také Voborka.
Ves Kvasetice je poprvé připomínána v soupisu majetku panství Zelená Hora v roce 1551.
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1558.
Mlynářovice (dříve i Mlynařovice) postupně od roku 1869 spadaly pod Němčice, Mlýnské Struhadlo, Újezd u Plánice a až od roku 1976 jsou součástí města Plánice
Nová Plánice je místní částí města Plánice.
Obec Pohoří leží na severozápadním úpatí vrchu Stírka pod kopcem „Hora“ - Pohoří.
První písemná zmínka o vsi Štipoklasy je z roku 1558.
První zmínka o Vracově se nachází v soupisu majetku panství Zelená Hora v roce 1558.
První písemné zmínky o Zbyslavi pocházejí z roku 1552.
První písemnou zmínku o vsi nacházíme v roce 1352, kdy se píše jako Sdoborzicz a je tedy pravděpodoně nejstarší osadou na Plánicku
První písemná zmínka je z roku 1045 v darovací listině Břetislava I. Břevnovskému klášteru.
První písemná zmínka o obci Poleň je z roku 1254.
První písemná zmínka o obci Předslav je z roku 1352.
Soběšice leží pod horou Bitovín, u které se odehrála jedna z bitev třicetileté války.
Bývalé královské město se rozprostírá po obou březích zlatonosné řeky Otavy
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264.
Ves Jíno je místní částí města Švihov.
Město Švihov leží na někdejší zemské stezce v krásném údolí řeky Úhlavy, deset kilometrů severně od Klatov.
Loreta je osada mezi lesy na kopci nad Klatovami.
První písemná zpráva o Týnci pochází z roku 1227.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1551
Chotěšov je vesnice spadající pod obec Velhartice.
První zmínka o této místní části obce Velhartice je z roku 1511.
Velhartice leží v předhůří Šumavy nad říčkou Ostružnou v průměrné nadmořská výšce 622 m n.m.
První písemná zmínka o obci Velké Hydčice je z roku 1045.
První písemná zmínka o Velkém Boru je z roku 1283.
Obec je vhodným cílem pro cykloturisty.
První zmínka o obci pochází z roku 1334, kdy byla v držení Dluhomila z Velhartic.
První zmínka o Zborovech je z roku 1384, ale původní osídlení je daleko starší.
Obec, kterou nejen při plavbě po Otavě nemůžete minout.
Jedna z nejstarších obcí v Pošumaví. První zmínky pocházejí z roku 1045.