Tipy – Kultura

Zámecká zahrada u zámku v Červeném Poříčí postupně prochází celkovou revitalizací a navrací se do původní podoby
Stálá výstava z výroby a tvorby vynikajících českých lidových řemeslníků a v areálu zámku v Chanovicích.
Místo, podle kterého vzniklo libreto k opeře Rusalka.
V Chudenicích Dobrovský pobýval v letech 1816 - 1828 jako host hraběte Eugena Černína, který byl proslulým vzdělancem a jehož zámek Lázeň u Chudenic navštěvovali nejvýznačnější čeští učenci té doby.
Pomník padlým v Dolanech byl slavnostně odhalen již 10. října 1920 jako jeden z prvních na Klatovsku.
Muzeum bylo slavnostně otevřeno 9. července 1997.
Kostel sv. Vintíře je asi jediný tohoto zasvěcení na světě.
Kaple ve Vatěticích vznikla díky iniciativě současného majitele pozemku.
Žežulka je jedním z míst, kde se snoubí historie Šumavy a její přírodní krásy.
Pamětní deska Františku Pravdovi v Hrádku na budově bývalé školy, dnes pošty.
Zámek Mlázovy slaví výročí 300 let, při té příležitosti byla otevřena nová expozice o historii zámku a zpřístupněna obnovená barokní černá kuchyně.
První písemná zmínka o obci Maňovice pochází z roku 1366.
Kromě samotných zámeckých prostor je k vidění expozice prácheňských marionet, regionální vlastivědné výstavy a stálá expozice věnovaná mimo jiné mineralogii a tradičním řemeslům.
V bývalé márnici je dnes muzeum.
Plánice se může pochlubit rodným domkem slavného českého vynálezce Františka Křižíka
Pověst k nicovské sošce Panny Marie.
Původní hrobku rodu Měchurů nechal v roce 1813 postavit bohatý pražský advokát, sedlák a zároveň tchán Františka Palackého Jan Měchura
Skleněná socha sv. Jana Nepomuckého na mostě přes Otavu v životní velikosti.
Původní dřevěná synagoga ve Slatině stála v centru ghetta.
Traduje se, že se zde měl odehrát příběh pověsti z balady Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena ze sbírky Kytice
Na pobyty Jana Wericha na Velharticku si stále starší obyvatelé pamatují.
Židovský hřbitov ve Velharticích byl založen roku 1858.
Renesanční perla Pošumaví. Zámek je v současné době zasvěcen chladným zbraním a zbrojím a fenoménu historického šermu.
Zámek s poplužním dvorem se nachází na okraji Nemilkova. Dříve zdevastovaný objekt v současné době ožívá. Kulturní a společenské akce.
Pomník básníku JUDr. Rudolfu Mayerovi, rodákovi z Nové Hospody u Stránčic.