Hartmanice

Hartmanicko je známé působením sv.Vintíře (přelom 10. a 11. století). Benediktinský mnich, který pocházel z významného šlechtického rodu z Duryňska, je dodnes pro svoji misionářskou a diplomatickou činnost považován za stavitele mostů zejména v česko - německých vztazích.

Na bavorské straně Šumavy najdeme Vintířovy stopy především v Rinchnachu (kostel a klášter) s nedalekou kaplí a pramenem Frauenbrünnl. Řada dalších stop se nachází na trase stezky z Rinchnachu k českým hranicím (např. Lindberg, Tafelbaum, atd.).
Hartmanice jsou pravděpodobně nejstarší obcí pomezního hvozdu, který byl Kelty nazýván Gabreta.
Dobrá Voda je místní částí města Hartmanice, od kterého je vzdálena asi 2 km jižním směrem.
Muzeum bylo slavnostně otevřeno 9. července 1997.
Kostel sv. Vintíře je asi jediný tohoto zasvěcení na světě.
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) stojí u kostela sv. Vintíře nedaleko studánky s léčivou vodou.
Studánka se nachází u kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic
Ves Dolejší Krušec je poprvé zmiňována a písemně potvrzena v 1. polovině 14. století.
Stejně jako osada Hořejší Těšov vděčí tato ves za svůj vznik těžbě zlata.
Na úpatí vrchu Hamižná, který je od roku 1995 přírodní rezervací, je šumavský ochranářský koutek s malou naučnou stezkou.
Hořejší Krušec je místní částí města Hartmanice.
Ves Hořejší Těšov leží nad údolím Pstružného potoka.
V roce 1881 se Hartmanicko-kundratická židovská obec rozhodla pro stavbu synagogy.
Javoří je místní částí města Hartmanice.
Osada Keply představovala jeden z vjezdů do vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda.
Kochánov je jedním z kralováckých dvorců, které byly roztroušeny po Šumavě.
Zámek v Kundraticích byl přestavěn do dnešní podoby v roce 1840 předky básníka Villaniho.
Osada nedaleko Hartmanic se zámkem
Městské informační středisko je umístěno v budově knihovny v Hartmanicích.
Videoprůvodce cyklovýletu po okolí Hartmanic nazvaný Z chaty Rovina do Hartmanic a přes Pekelské údolí na Skelnou
První zmínky o vsi Palvínov se dochovaly až ze 16. století.
Území Přírodního parku Kochánov soustřeďuje ve svých hranicích všechny rozsáhlé lesní celky v prostoru Javorná - Čachrov a úsek Otavy od Nového Městečka k Červeným Dvorcům.
Radkov je v 50. letech zaniklá ves nad Pekelským údolím v prameništi Pstružného potoka.
Výklenková kaplička při cestě z Palvínova na Mouřenec stojí pravděpodobně na místě hrobu obětí třicetileté války.
Kaple ve Vatěticích vznikla díky iniciativě současného majitele pozemku.
Vysoko položený Vlastějov umožňuje za příznivého počasí krásné daleké výhledy.
Žežulka je jedním z míst, kde se snoubí historie Šumavy a její přírodní krásy.
Od středověku spojovala Čechy s Podunajím historická Zlatá stezka, která dostala jméno podle bohatství, jež přinášela.
O bývalém poplužním dvoře jsou k dispozici první zmínky z 15. století.
O bývalém poplužním dvoře jsou k dispozici první zmínky z 15. století.
Raně gotický kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích pochází z počátku 13. století.
Kaple sv. Vintíře se nachází pod vrcholkem hory Březník tzv. Vintířovou skálou.
Zámek s poplužním dvorem se nachází na okraji Nemilkova. Dříve zdevastovaný objekt v současné době ožívá. Kulturní a společenské akce.