Tipy – Památky

Původně v Běšinech stávala v centru obce mezi dvěma rybníky zemanská tvrz, která byla v první polovině 17. století přestavěna na renesanční zámek.
Zámek Hořákov patří mezi méně známé objekty na Běšinsku.
Původně zámecká kaple byla postavená stavitelem J. Wohrdnem v roce 1654.
Kostel svatého Bartoloměje byl původně farním kostelem pro ves Podolí.
Obec Budětice se nachází v okrese Klatovy a území obce je součástí Přírodního parku Buděticko.
Zámecká zahrada u zámku v Červeném Poříčí postupně prochází celkovou revitalizací a navrací se do původní podoby
Dnešní zámek v Červeném Poříčí vyrostl na místě někdejšího panského domu Jindřicha Mladoty z Jimanic.
Původní kostel v Chanovicích je datován jako pozdně románský z 1. poloviny 13.století.
Horská chata na vrcholu hory Svatobor na Šumavě, postavena r. 1895. Rozhledna s nádherným výhledem.
Známé výletní místo nad Chudenicemi s rozhlednou, výletní restaurací a přírodním amfiteátrem.
Hřbitovní kaple v Chudenicích. Výchozí místo na Bolfánek.
V Chudenicích Dobrovský pobýval v letech 1816 - 1828 jako host hraběte Eugena Černína, který byl proslulým vzdělancem a jehož zámek Lázeň u Chudenic navštěvovali nejvýznačnější čeští učenci té doby.
Zámek Lázeň pod vrchem Žďár.
Hrad Komošín se poprvé připomíná roku 1334.
Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech byl postaven v letech 1794 - 99.
Pomník padlým v Dolanech byl slavnostně odhalen již 10. října 1920 jako jeden z prvních na Klatovsku.
První zmínka o obci svrčovecké je uvedena v zápise z roku 1334, v němž se připomíná jako majitel pan Púta ze Svrčovce.
Tvrz byla v dnešní podobě vybudována pány z Dolan v první polovině 15. století.
Kostel sv. Vintíře je asi jediný tohoto zasvěcení na světě.
Studánka se nachází u kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic
Ves Dolejší Krušec je poprvé zmiňována a písemně potvrzena v 1. polovině 14. století.
Radkov je v 50. letech zaniklá ves nad Pekelským údolím v prameništi Pstružného potoka.
Výklenková kaplička při cestě z Palvínova na Mouřenec stojí pravděpodobně na místě hrobu obětí třicetileté války.
Kaple ve Vatěticích vznikla díky iniciativě současného majitele pozemku.
Žežulka je jedním z míst, kde se snoubí historie Šumavy a její přírodní krásy.
Od středověku spojovala Čechy s Podunajím historická Zlatá stezka, která dostala jméno podle bohatství, jež přinášela.
Na horažďovické náměstí můžete přijít Červenou branou.
Kostel v Horažďovicích na náměstí.
Nově zrekonstruovaný kostel na hřbitově v Horažďovicích.
Klášterní kostel Panny Marie v Horažďovicích stojí na místě kaple, která byla vystavěna ke cti sv. Michala
Bývalé řeznické krámky v Horažďovicích
Nedaleko zámku se nachází i bývalý pivovar.
Poutní kaple u Horažďovic.
Hrad Prácheň vznikl zřejmě ve 12. st. a převzal úkol střežit pootavskou kotlinu.
Zámek v Horažďovicích se nachází nedaleko náměstí.
Židovský hřbitov v Horažďovicích byl zrestaurován koncem minulého století
Červený okruh: Horažďovice – Svatá Anna – Boubín – Prácheň – Horažďovice (cca 10 km). Pro pěší.
Zřícenina gotické tvrze založené pravděpodobně v 1. polovině 14. století a opuštěné ve století šestnáctém.
Kaple Panny Marie Pomocné u dětského tábora v Odolenově.
Socha sv. Jana Nepomuckého při silnici z Hrádku do Sušice.
Zámek stojí na místě bývalého hrádku ze 14. století.
Jedno z tajemných míst Pošumaví se nachází nedaleko Hrádku.
Horažďovice - Prácheň - Velké Hydčice - Žichovice - Hradešice - Břežany - Třebomyslice - Horažďovice. Pro cyklisty.
Bývalá Židovská synagoga ve Kdyni je zcela ojedinělou stavební památkou na židovské osídlení města.
Gotický kostel sv. Mikuláše pochází ze 14. století a v roce 1756 byl kostelík barokně upravován.
Železobetonový most přes Drnový potok postavila v letech 1911–12 pražská stavební firma inženýra Karla Skorkovského.
Na návrší „Bubnování“ při cestě k Lomci byl v dávných dobách vztyčen smírčí kříž.
Lubská vodní tvrz byla založena při Drnovém potoce mezi dvěma rybníky někdy na počátku 14. století.
Tajanov je místní částí města Klatovy.
Naučná stezka vede mohylovým pohřebištěm ze střední a mladší doby bronzové, z doby milavečské kultury, na pahorku Husín u Tajanova
Na místě bývalé tvrze byl v roce 1721 vybudován barokní zámek, na který navazuje nově opravené klasicistní křídlo, které dnes slouží k ubytování jako penzion.
Hřbitov byl založen údajně v 1. polovině 14. století.
Gloriet byl součástí cesty se stromořadím, která vystupovala přímo z nádvoří koutského zámečku.
Poutní kostel Narození Panny Marie v Loučimi je nejcennější a nejvýznamnější stavbou v obci. Váže se k němu příběh Panny Marie Loučimské, který se odehrál v období husitských válek.
Kromě samotných zámeckých prostor je k vidění expozice prácheňských marionet, regionální vlastivědné výstavy a stálá expozice věnovaná mimo jiné mineralogii a tradičním řemeslům.
Kaple sv. Jana Nepomuckého byla byla dostavěna a vysvěcena v roce 1909.
Rodinná hrobka rodu Lamberků.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích je dominantní stavbou, viditelnou z dalekého okolí.
Zámeček v Záluží, dnes fungující jako ubytovací zařízení.
Naučná stezka méně známým koutem Pošumaví.
O bývalém poplužním dvoře jsou k dispozici první zmínky z 15. století.
Raně gotický kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích pochází z počátku 13. století.
Současná barokní podoba kostela sv. Blažeje v Plánici vznikla pod vedením stavitele Johana Trajlera v roce 1755.
Kratická tvrz přestala plnit funkci panského sídla po roce 1638, kdy Šternberkové plánické panství prodali Jaroslavu Bořitovi z Martinic.
Nedaleko nicovského kostela se nachází kaple Panny Marie nad pramenem nad studánkou s údajně léčivou radioaktivní vodou.
Podnět ke stavbě kostela Narození Panny Marie v Nicově dal v roce 1720 tehdejší majitel plánického panství Adolf Bernard z Martinic.
Pověst k nicovské sošce Panny Marie.
Prof. PhDr. Vladimír Helfert se narodil 24.4.1886 v Plánici.
Český Edison. Tak bývá nazýván český vynálezce a podnikatel František Křižík.
Sloup Nejsvětější Trojice v Plánici je kulturní památkou evidovanou ve státním seznamu památek.
Panské sídlo, o kterém nacházíme v historických pramenech první zmínku v roce 1584, bylo v Plánici postaveno teprve až v 16. století.
Masivní zděná boží muka neobvyklého tvaru ve Zbyslavi.
Kaplička s léčivým pramenem u Zbyslavi.
Ve Zdebořicích stojí za pozornost kaplička sv. Vojtěcha a mohutné skalisko nad ní, ze kterého se za dobrého počasí naskýtá pěkný výhled do širokého okolí.
Jednolodní gotický kostel sv. Jiljí byl vystavěn ve 14. století v gotickém slohu.
Kaple sv. Vintíře se nachází pod vrcholkem hory Březník tzv. Vintířovou skálou.
Původní hrobku rodu Měchurů nechal v roce 1813 postavit bohatý pražský advokát, sedlák a zároveň tchán Františka Palackého Jan Měchura
Skleněná socha sv. Jana Nepomuckého na mostě přes Otavu v životní velikosti.
Rabí je pozoruhodné nejen svým prvenstvím mezi nejrozsáhlejšími hradními zříceninami v Čechách.
Horažďovice - Babín - Kadov - Chanovice - Kvášňovice - Pačejov - Třebomyslice. Pro cyklisty.
Horažďovice - Třebomyslice - Velký Bor - Chanovice - Oselce - Pačejov - Horažďovice. Pro cyklisty.
Původní dřevěná synagoga ve Slatině stála v centru ghetta.
Poutní a zároveň farní kostel je dominantou obce Strašín.
Studánka se též nazývá Strašínský důlek.
Zdejší osadu zřejmě založil v 2. polovině 12. století Vladislav I., druhý český král.
Raně barokní kaple Anděla Strážce v Sušici z let 1682 - 83 je vystavěna na způsob poutnických kaplí.
Památkově chráněná kaple sv. Bartoloměje u Svéradic.
Naučná stezka je dlouhá 26 km a je věnována historickým a přírodním zajímavostem ve Švihově a jeho nejbližšího okolí.
Vodnímu hradu Švihov náleží unikátní místo mezi fortifikačními stavbami.
Loreta je osada mezi lesy na kopci nad Klatovami.
Dominantou Týnce je kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní zámek.
Hrad Velhartice - romantický šumavský hrad s naprosto unikátním kamenným mostem a pozdně renesančním zámeckým křídlem.
Gotická přestavba pozdně románské svatyně Narození Panny Marie, dominující Velharticím se uskutečnila již kolem roku 1330.
Traduje se, že se zde měl odehrát příběh pověsti z balady Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena ze sbírky Kytice
Zámek Nemilkov je renesančně barokním sídlem postaveném na zbytcích středověké gotické tvrze.
Na pobyty Jana Wericha na Velharticku si stále starší obyvatelé pamatují.
Židovský hřbitov ve Velharticích byl založen roku 1858.
Hradiště Prácheň vzniklo jako součást hradské soustavy raně přemyslovských Čech někdy v polovině 10. století.
Kostel svaté Kunhuty ze Staněticích pochází ze 14. století
Renesanční perla Pošumaví. Zámek je v současné době zasvěcen chladným zbraním a zbrojím a fenoménu historického šermu.
Zámek s poplužním dvorem se nachází na okraji Nemilkova. Dříve zdevastovaný objekt v současné době ožívá. Kulturní a společenské akce.
Zámek v Žichovicích vznikl na počátku 17. století na místě starší gotické tvrze.
Raně barokní zámek vznikl přestavbou renesanční tvrze v roce 1688.
Žlutý okruh: Horažďovice – Střelské Hoštice - Horažďovice předměstí (nádraží) – Horažďovice (cca 12 km). Pro pěší.