Zámek Nemilkov

Zámek s poplužním dvorem se nachází na okraji malé vesničky Nemilkov na cestě mezi Klatovy a Sušicí. Zámek a jeho hospodářské budovy vytváří pravidelný lichoběžník a je typickým příkladem vrchnostenského sídla. Uprostřed nádvoří je kašna a bývalá vozovna.

Celý areál, a zvláště zrekonstruovaná vozovna nabízí využití pro různé společenské i rodinné akce. Největším sálem v zámku je barokní taneční sál s kaplí. I když tento sál ještě čeká na svou rekonstrukci, konaly se zde již koncerty i jiné společenské akce. V budoucnu plánujeme sál zrekonstruovat v duchu baroka, a vrátit mu jeho původní funkce, společenskou i duchovní (viz příloha „Zachraňme barokní taneční sál“).

Na nádvoří je v provozu venkovní občerstvení, návštěvník zde tudíž může příjemně strávit i delší čas.

Naprostá většina pořádaných akcí je dostupná i zdravotně postiženým občanům.

Těšíme se na Vaši návštěvu,
Kaplanovi a Hagerovi 


Mapa