Horažďovice – Boubín

Boubín je vesnice, část města Horažďovice, nachází se asi 2,5 km na jih od Horažďovic.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1375.

V katastrálním území Boubín leží i blízký rybník Velký Šibeňák a vrchy Na Pasece (517 m) a Svitník (591 m).

Na návsi stojí kaple s křížkem, jenž má dataci 1870.

Na severu vsi stojí dva křížky - u čp. 32 a nedaleko čp. 44.

Severně od vsi se nachází odpočinkové místo a turistický rozcestník Pod Svitníkem s vyhlídkou na Horažďovice.

Ještě dále na sever roste památný Rosenauerův dub.

Vsí prochází červená naučná stezka, jež vede i k nedalekému hradu Prácheň s stejnojmenné přírodní rezervaci.