Horažďovice – Třebomyslice

Třebomyslice je vesnice, část města Horažďovice, nachází se 4 km severozápadně od Horažďovic.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1381, kdy zde na vladyckém statku zemřela Anna vdova po Oldřichu. Na druhém statku sídlila rodina Dubských z Třebomyslic, kde byl v letech 1396–1429 zmíněn jistý Vilém Dubský z Třebomyslic. Ve vsi v té době byla zmíněna ještě další rodina, která měla ve štítě husu, ale kolem roku 1448 byla již usedlá dále v jižních Čechách. V letech 1513–1519 jsou zde již zmíněni první obyvatelé tvrze Chratští z Chrastu. Ves Třebomyslice byla roku 1699 prodána hraběti Václavu Vojtěchovi ze Šternberka, který je připojil k horažďovickému panství.

Neobývaná tvrz potom v průběhu 18. století beze stopy zanikla.

Po roce 1800, kdy horažďovické panství získal hrabě Bernard Rummerskirch, byl ve vzdálenosti 1 km od okraje obce Třebomyslice na vrchu Chrast vybudován patrový Gloriet. Jedná se o šestibokou stavbu, kde v přízemí byla umístěná kuchyně a v patře jídelna pro panstvo v čase honů a vycházek. Z romantického objektu se dochovaly pouze zcela zachovalé obvodové zdi.

Pamětihodnosti:
Usedlost čp. 26
Kaple
Výklenková kaplička