Horažďovice – Komušín

Název Komušín se objevuje v pověsti nejdříve jako název ovčína, součást panství hoštického, kraje prácheňského. Samotný hrad Prácheň se připomíná již ve 12.století, v době hradského zřízení.

První zmínka o obci Komušín je z roku 1379, kde se uvádí název Komossin – v roce 1412 jako Komušín – v roce 1524 jako ves Komušín – v roce 1563 je připomínána ves Komussino – v roce 1654 jako Komšino a v roce 1790 v poněmčeném tvaru jako Komschin – roce 1824 jako ves Komschino.

V roce 1399 patřila obec bratřím Přibíkovi ze Lhoty a Buškovi ze Sedla. Se Lhotou se pak dostala do držení statku hoštického – Střely.

Konfiskací majetku po Bílé Hoře dochází ke značným změnám v držení půdy. Majitelé statku Střela – bratři Pavel a Přibík Boubínští, rytíři z Újezda – byli odsouzeni ke ztrátě věškerého majetku,obdrželi však od císaře milost, že statek se jim ponechává jako léno. Avšak nikdy se o něj nepřihlásili a proto byla Střela v roce 1623 prodána českou korunou Jindřichovi Libštejnskému z Kolovrat.

Památky v obci Komušín
Památkově chráněná kaple sv. Bartoloměje pochází z roku 1803. V kapli byl původní 16,0 kg těžký zvonek ulit v roce 1801. V době 1. světové války byl zabaven na válečné účely. Kaple byla opravena v roce 1975. Objekt kaple prezentuje lidové baroko jihozápadních Čech, ale došlo částečně k znehodnocení novodobými sgrafity.