Muzeum, Zámek, Galerie Horažďovice a Prácheňské marionety

Městské muzeum a Galerie se nachází budově renesančního zámku s barokní přestavbou, který byl na konci 15. století postaven na místě gotické tvrze rodem Švihovských z Rýzmberka.

Kromě samotných zámeckých prostor je k vidění expozice prácheňských marionet, regionální vlastivědné výstavy a stálá expozice věnovaná mimo jiné mineralogii a tradičním řemeslům.

Je zde i informační centrum.

Mapa