Břežany - obec

Břežany se nachází v členitém, zalesněném terénu, v nadmořské výšce 488 m. Ves byla založena ve svahu obráceném k jihu, s úvozovou střední částí. Tato „břehová“ situace dala vesnici i jméno. Ves Břežany (starší názvy: Brziezany, Brzeziany, Bržežiany, Bržesna) se rozkládá v malebné zvlněné krajině Prácheňska severozápadně od Horažďovic, na jižním úpatí výrazného vrchu Slavník (627 m). Pod vesnicí protéká v širokém údolí Mlýnský potok.

 

Nálezy předmětů z doby bronzové v okolí dokazují pradávné osídlení této krajiny. Díky poloze se z vesnice a jejího nejbližšího okolí otevírají nádherné panoramatické pohledy na první podhorská a horská pásma Jde o kolonizační středověkou obec, první zmínka o Břežanech pochází z roku 1319. Vesnice samotná však může být staršího původu. Prameny jsou, pokud jde o údaje týkající se dějin vesnice, v porovnání s jinými obcemi relativně chudé.

 

Jako jedna z prvních obcí na okrese Klatovy, byly téměř celé Břežany v roce 1995 prohlášeny vesnickou památkovou zónou. Ves je představitelem vyváženého urbanistického útvaru návesního typu s jednotnou zástavbou zděných zemědělských usedlostí. Typické odsunutí hmot obytných domů z uliční čáry za ohrazení předzahrádek, mohutné předsunuté vjezdy a výstavná barokizující průčelí obytných domů usedlostí se zvoncovými formami štítů jsou pro Břežany charakteristické. Jde o mimořádně zachovanou lidovou architekturu. Břežanské usedlosti reprezentují zděný dům jihozápadních Čech – strakonický okruh. Usedlosti jsou většinou využity k rekreaci, zčásti slouží k trvalému bydlení.

 

Ve středu obce se nachází drobná kaplička sv. Jana Nepomuckého s rozměrnou sochou světce z první pol. 19. století.V lese nad obcí, u studánky s léčivým pramenem stojí barokní kaple sv. Anny postavená v roce 1760 pod patronací horažďovického panství. Strop kaple je vyzdoben štukovým zrcadlem, oltářní obraz sv. Anny namaloval J. Konrád. U kaple roste stopadesátiletá památná lípa malolistá s obvodem kmene 430 cm, lípa dorůstá výšky 24 m. Při místní komunikaci směrem na obec Malý Bor jsou chráněná Boží muka.

 

Pramen: Mgr. Marie Metličková 


Mapa