Pačejov - Turistická trasa Pačejovskem

Naše putování začneme u vlakového a autobusového nádraží v Pačejově nádraží, kam buď přijedeme veřejnou dopravou nebo autem a máme zároveň možnost zaparkovat. Vyrážíme jižním směrem na křižovatku u mostu a dáme se doprava přes most směr Plánice. Pár metrů od místní tabule „konec obce“ je odbočka doprava na lesní cestu.

Úsek, který vede převážně do kopce, nás dovede na kopec jménem Plesník (605 m n.m.), západně od Pačejova nádraží. Odtud je pěkný výhled zvláště na Myslívsko a Plánicko. Dále pokračujeme z kopce, stáčíme se mírně vlevo směr Strážovice (první zmínka  je z roku 1396). Z kraje obce míjíme vpravo nově opravenou bývalou místní školu (1908) až dojdeme na náves (wifi free). Té dominuje původně barokní osmiboká kaplička. Před ní stojí boží muka ze 17. století a křížek v podobě toskánského sloupu z roku 1831. Nově opravený návesní rybník nám zůstane po pravé straně a nad ním odbočíme na cestu mezi baráky doleva. Po lesní a polní cestě, mezi lesy pokračujeme do Týřovic (první zmínka je z roku 1364).

Až vyjdeme z lesa a před sebou uvidíme Velešice, u přírodní pískovny se stočíme na cestu mírně vpravo směr Týřovice. Tam na návsi je nově opravený návesní rybník a dřevěný nejmenší kulturáček v Evropě (wifi free). Pokračujeme jihozápadním směrem do kopce mezi zahradami a míříme na bájný kopec Slavník (627 m n.m.). Ten je opředen mnoha pověstmi a příběhy (Ondřej Fibich - Co vyprávěl Slavník, 2012) a je z něj krásný výhled od Temelína přes Kleť na celou Šumavu až k Javoru. Východně pod vrcholem jsou zbytky keltského obřadiště.

Pokračujeme mírně vlevo po lesních cestičkách zpět do Týřovic a dále do Velešic (první zmínka  je z roku 1382). Tam u Sadu míru odbočíme vlevo a pokračujeme přes humna směr dominanta Pačejova (první zmínka 1227) – kostel Panny Marie Sněžné. To byl původně románský kostelík z 13. století a současná podoba je z roku 1871. Od kostela sejdeme po dlážděné cestě z kopce do vsi. Zde se nachází původně hospodářský dvůr, tvrz a zámeček, vše je dnes soukromé. Zde je také u základní školy (1822) wifi free. Pokračujeme kolem Habermannovy lípy (1936) po asfaltové komunikaci zpět směr Pačejov nádraží.

Přejdeme most přes železniční trať Plzeň – České Budějovice, postavenou v roce 1867 jako „císařská dráha“ do Vídně a kousek za mostem odbočíme doprava z kopce na polní cestu. Ta nás dovede po hrázi rybníka s názvem Blýskota kolem bývalého ovčína až k chatám, za nimiž začíná „Naučná stezka Kotěžice“. Po ní se odbočí na konci lesa doprava na asfalt a vrátíme zpět na křižovatku u mostu (wifi free) a k vlakovému nádraží, kde je možno občerstvit se v předsálí kulturního domu. Naše putování končí po 13 km v Pačejově nádraží, které je nejmladší z místních částí obce Pačejov, avšak k němu má vztah několik významných osobností – vynálezce pušky zadovky Sylvestr Krnka, malíř, spisovatel, grafik Josef Váchal, jazykovědec, pedagog a spisovatel PhDr. Vladimír Šedivý a příslušník královského vojenského letectva RAF Zdeněk Hanuš, který má na škole pamětní desku.

Tak doufáme, že procházka po Pačejovsku se Vám líbila a někdy brzy na shledanou !!!


Mapa