Kdyně - město

Město Kdyně vzniklo v podhradí hradu Rýzmberka při staré obchodní stezce směřující Všerubským průsmykem do Bavorska. Jeho původ sahá do počátku 13. století. Kdyňské obyvatelstvo se živilo od pradávna polním hospodářstvím, chovem dobytka, tkalcovstvím a řemesly. Nejstarší textilní manufaktura v Čechách byla založena právě ve Kdyni již v 17. století. Ta se postupně rozšiřovala a o 150 let později se stala největší textilní továrnou v celém Plzeňském kraji.

Kdyně je v současnosti významným turistickým střediskem v pohraniční oblasti. Po celý rok nabízí turistům a návštěvníkům ve svém nejbližším i vzdálenějším okolí zajímavé cíle. Okolní zalesněné vrchy jsou protkány dobře značenými stezkami, horský vzduch je provoněn jehličím.


Mapa