Kasejovice - naučná stezka Putování za kasejovickým zlatem

Zlato, byť se v Kasejovicích po několik staletí těžilo, není jediným tématem naučné stezky. Ten, kdo se chce dozvědět něco z historie městečka a jakoby se přenést v čase do dob dávno minulých, kdy tudy jezdily dostavníky po císařské silnici, ševci sedali na verpánku a sousedé klábosili po večerech v jednom z mnoha místních hostinců, nechť se vydá za poznáním po patnácti naučných zastaveních. Nahlédne na místní nádraží, navštíví místní koloniál a c.k. poštu, dozví se, jaké předpisy platily v lázních V Boučku, bude svědkem života i zániku místní židovské komunity.

Trasa je dlouhá zhruba 6 km a provede vás městečkem od stanice železniční dráhy až k dnes již zaniklému dolu sv. Jakub. Stezka vás zavede k většině kasejovických pamětihodností a seznámí vás nejen s historií města, ale i místní lokální dráhy, Provede vás kolem zdejšího kostela a kapliček, poznáte místní synagogu i židovský hřbitov a v neposlední řadě se pokocháte majestátností kasejovického akátu. Stezka končí u bývalého dolu sv. Jakuba.

 

Zájemci mohou pokračovat v poznávání památek a přírody tohoto koutu „země zamyšlené“, jak nazval jižní a jihozápadní Čechy básník Ladislav Stehlík, se v nejbližším okolí Kasejovic nabízí naučná stezka „Okolím Lnář“ či cyklostezka „Formanská stezka“ ze Starého Smolivce do Dožic.  

 

 


Mapa