Kout na Šumavě - Nový Dvůr - lípa u Krysálů

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) roste mezi polem a polní cestou na severozápadním okraji Novodvorského rybníku. Lípa je chráněna od roku 1986 pro svůj vzrůst, věk a jako krajinná dominanta.

Lípa je jedním z mnoha státem chráněných stromů, které rostou v okolí Nového a Starého Dvora u Koutu na Šumavě. Procházka kolem nich je zajímavá v každém ročním období. 


Mapa