Kolinec - židovský hřbitov

Hřbitov založen údajně v 1. polovině 14. století, dnes nezvěstný náhrobní kámen pocházel z 16. století. Hřbitov je cenný s náhrobky barokního typu. V polovině 19. století začalo v Kolinci přibývat židovského obyvatelstva. První zmínka o stavu židovských obyvatel je z berní ruly z r. 1654 a vypovídá o malém počtu Židů jak v Kolinci, tak v sousedních obcích. Konkrétně v dnešním městysu byli pouze 4 Židé. Před rokem 1848 bylo v Kolinci 16 židovských rodin, které zde obývaly 8 domů. Roku 1848 však byla zrušena "omezenost sídel Židy" a bylo jim dovoleno zakoupit si dům kdekoliv. V roce 1869 sídlí na území dnešního klatovského okresu už 1345 Židů.

 

Židovský hřbitov byl v Kolinci založen údajně již ve 14. století. Nejstarší nalezený kámen (dnes nezvěstný) prý pocházel ze 16. století. Hřbitov je doložen v první čtvrtině 18. století, rozšiřován byl v roce 1803 a 1834. Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1727, pohřby se zde konaly do roku 1939. Hřbitov je kulturní památkou, na které od roku 2002 probíhá obnova.

 

Pramen: vysvětlující tabule na hřbitově

Mapa