Kolinec - městys

Původní osadu Kolinec sevřenou mezi vrchy Rovina (722 m) a Vidhošť (795 m) založili rýžovníci zlata, neboť zdejší říčka Ostružná byla, stejně jako blízká Otava zlatonosná. O dlouhé historii současného městyse svědčí jeho dominanta, kostel svatého Jakuba, jehož původní zdivo je datováno až do roku 1180. Městečko bylo od svého založení majetkem českých královen, o čemž svědčí i jednoocasá lvice se zlatou zbrojí ve znaku.
Kolinec se může pochlubit i několika slavnými rodáky, jako byl Dr. Matyáš Borbonius, lékař Petra Voka a vysoké české šlechty nebo Mistr Šimon Skála, děkan artistické fakulty české univerzity.
Pramen: Mikroregion Střední Pošumaví, vydal AgAkcent s.r.o.

Mapa