Klatovy - Tajanov - naučná stezka Husín

Naučná stezka vede mohylovým pohřebištěm ze střední a mladší doby bronzové, z doby milavečské kultury, na pahorku Husín u Tajanova. Archeologickou lokalitu v Husíně objevil a v poslední čtvrtině 19. století prozkoumal JUDr. Karel Hostaš mimo jiné i zakladatel klatovského muzea. Pohřebiště tvoří 43 mohyl ze střední a mladší doby bronzové (1600 - 900 př. Kristem) a táké z počátku mladší doby železné (800 - 400 př. Kristem). Předměty nalezené v lokalitě jsou uloženy v Okresním muzeu Dr. Hostaše v Klatovech.
Některé mohyly byly označeny Dr. Hostašem kamenými patníky a dnes jsou mohyly označeny dřevěnými kůly.
Pramen: vysvětlující tabule u mohylového pohřebiště na Husíně

Mapa