Svéradice - kaple sv. Bartoloměje

Kaple pochází z druhé poloviny 16. století a nachází se na vyvýšenině zvané Kostelík při východním okraji obce. V roce 1843 byla rozšířena do dnešní podoby. Byla opravena v letech 1979 - 1980. Jedná se o ojedinělý příklad pozdně středověkého založení kaple. Na vývoj objektu měl vliv Albert Chanovský z Dlouhé Vsi, jezuitský misionář a autor romantických povídek.
V interieru kaple se nachází barokní oltář s obrazem sv. Bartoloměje z počátku 17. století, po stěnách kaple je Křížová cesta.
Pramen: Smolík Luboš, Kaple a kapličky Horažďovicka, vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, 2010

Mapa