Hrádek - Kašovice - zřícenina tvrze

Zřícenina gotické tvrze založené pravděpodobně v 1. polovině 14. století a opuštěné ve století šestnáctém. Z obytné budovy se zachovaly části zdí. Ve 20. století byla kolem tvrze vysázena alej modřínů. První zmínka o kašovické tvrzi je pravděpodobně z roku 1341. kdy některé prameny ji uvádějí jako sídlo Sazemy z Kašovic. Další zmínka o tvrzi je z doby Jana z Velhartic, který pojistil své manželce Ofce z Opočna její věno tvrzí v Kašovicích. Jednalo se o rok dobu kolem roku 1390. Potom je známo, že v roce 1428 Oldřich z Rožmberka prodal část svého panství panu Menhartovi z Hradce a že v roce 1565 byla asi tvrz již pustá, protože když tehdejší majitel pan Jan Rendl z Úšavy vkládal do zemských desek, zápis o svém majetku, tak je to v nich zaznamenáno.Tvrz je zajímavá i svoji polohou a to, že nestojí uprostřed vsi, jak je u těchto staveb zvykem, ale mimo ni.

 

Ke kašovické tvrzi se váže pověst, která je podobná známé pohádce o princezně se zlatou hvězdou na čele: Z informační tabule u tvrze se dozvíme, jak byla zaznamenána Františkem Alexandrem Heberem: 

V dávném čase žil na Šumavě mocný vladyka, jehož žena měla na svém čele zlatou hvězdu. Tato žena měla ze svého prvního manželství dceru jménem Božena, které na čele stejně tak zářila zlatá hvězda Aby jí nikdo nepoznal, obmotala si bílým šátkem čelo a popelem si pomazala obličej, aby vypadala jako chlapec. Pak se vydala dál k hradu, který ležel na kraji velkého lesa. Byla to rytířská tvrz Kašovice. Když přišla do kuchyně, prosila kuchaře, aby jí umožnil na hradě pracovat, Tak se také stalo. Vladyka jednou odjel na ples, asi do Sušice a Božena se vypravila za ním, oblečená do svých krásných šatů, které ukrývala v lese. Pak přišel na řadu prsten a na dalším plese růžička z perel. Oba dary potom našel vladyka ve svém jídle a bylo vše jasné. Vzal si Boženu za ženu a žili spolu šťastně až do smrti.

 


Mapa