Hrádek - Zbynice - Zbynické rybníky

Přírodní rezervace leží v údolí pod obcí Zbynice na Sušicku. Chráněné území tvoří nejzachovalejší část soustavy rybníků s bohatými břehovými porosty a přilehlými vlhkými loukami. Jedná se o soustavu dvou rybníků. Velká Strana a Malá Strana s přilehlými podmáčenými loukami, které tvoří dohromady chráněné území o rozloze téměř 40 ha. Pravidelně zde hnízdí husa velká, strnad rákosní společně s několika páry potápky roháče, lysky černé, poláka chocholačky a motáka pochopa.
V rezervaci je velký výskyt obojživelníků a plazů a cenné společenstvo měkkýšů nížinných vod. Rezervace byla vyhlášena Okresním úřadem v Klatovech dne 20.12.1992.
Pramen: Chráněná území Klatovska

Mapa