Hrádek - Hrádecká lípa

Hrádecká lípa je památný strom u vsi Hrádek, rostoucí severně od Sušice. Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) se nachází po pravé straně silnice spojující Hrádek a Sušici, pod návrším u sochy sv. Jana Nepomuckého v nadmořské výšce 555 m. Obvod jejího kmene měří asi 465 cm a koruna stromu dosahuje do výšky 23 m. Lípa je chráněna od roku 1978.

Mapa