Horažďovice - město

Z památek je zajímavá například Červená brána, jež je druhou nejstarší dochovanou městskou branou v Čechách, zbytky městského opevnění v podobě hradeb či bašty a trojlodní bazilikální kostel sv. Petra a Pavla, založený v letech 1260-73. V centru města stojí zámek, který je nemovitou kulturní památkou, zařazenou do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Raně barokní kaple sv. Anny z roku 1698 je postavená nad pramenem s léčivou vodou, do klasicistní podoby byla přestavěna v r. 1760 a opravena roku 1848. Na Husově náměstí nelze přehlédnout ani klášterní kostel Panny Marie. Na horažďovickém náměstí se nachází kostel sv. Petra a Pavla, vystavěný zde v letech 1260-1273 a roku 1316 částečně přestavěný. Na náměstí proti radnici stojí morový sloup Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1725.


Mapa