Červené Poříčí - zámecká zahrada

Zámecká zahrada u zámku v Červeném Poříčí postupně prochází celkovou revitalizací a navrací se do původní podoby. Jak vypadala v 18. století je možno si přečíst v dobovém článku.

Historický popis zámecké zahrady kolem roku 1760.

Okrasná zahrada sama zaujímá délku 780 stop, tj. 390 loktů, šířka bez koutů (rohú) je 486 stop, tj. 243 loktů, a leží vedle dvou ovocných, stromových a zeleninových zahrad. Je částečně obehnána zdí, částečně ohrazena dřevěnými štaketami a protéká jí potok.
Má také hlavní vstup, kterým lze pohodlně projet v kočáru ze zámeckého nádvoří až téměř k černínskému městečku Švihov.

Vjezd do zahrady je široký 24 stop a doplněný po obou stranách ozdobnými pyramidami datlovníků a do kruhu kaštanovou alejí s květinovými záhony.Vlevo i vpravo se nacházejí dvě prohlubně obklopené vázami, sedátky a krásnými stříhanými křovinami. Dále se nalézají dva krásně nově založené partery vytvořené z buxusových stromků a květinových záhonů.

Po pravé ruce, jižním směrem, se rozkládá jedna plodící fíkovna, poblíž ní nový velký skleník sloužící jako oranžerie, kde se pěstují různé cizokrajné rostliny. V dalším skleníku se pěstují vzácné ananasové plody. Dále se nalézá šest nízkých prolamovaných špalírů se stříhanými pyramidami, uprostřed se dvěma krásnými kabinety neb lóžemi s ozdobnými stříhanými oblouky. Odtud dále vycházejí velké pravidelné aleje s četnými nízkými špalíry a pyramidami.

V křížení cest jsou mezi dvěma partery s vázami dvě fontány s krásnými zdvojenými nízkými a vysokými špalíry. Od těchto parterů navazují dva velké krásné nízké špalíry do oválu, s velkými a stinnými alejemi a také dvě loubí s různými sedátky a špalíry okolo. Mezi nimi nad hlavní cestou vpravo i vlevo, při další příčné cestě nalézají se dvě prostranství ve tvaru hvězdy formované špalírem, každý z těchto prostorů skrývá jednu fontánu. Kolem jsou dobré a plodící ovocné stromy.

Na konci hlavní cesty zahrady po obou stranách jsou dva zákrsky ovocných stromů. Odtud se dá projít zahradní branou přes můstek alejí v celé hloubce zahrady až ke kapličce zasvěcené Bolestné Matce Boží z mnichovského vévodského špitálu. V této části zahrady jsou tichá místa s delikátními švestkami a jiným ovocem, jako meruňkami, broskvemi, mirabelkami a podobně. Mladé výhonky potřebují péči a jsou všechny opatřeny ohrádkou, podobně jako několik záhonů s chřestem je ohrazeno. Na druhé straně nádvoří směrem na jih jsou dva partery protékané potokem, které byly v roce 1761 předěleny na okrasnou zahradu s alejemi, pyramidami, stinnými zákoutími.

Na začátku kuchyňské zahrady nachází se jeden oválný rybníček ohrazený zdí, hned vedle něho po pravé ruce jedna dlouhá dobře osázená zahrádka. Protože hned vedle protéká na vodu bohatý potok Bradlavka, jsou další stromy až v dosti dlouhé vzdálenosti. Ovocné stromy tu umožňují dlouhé procházky.

V této části zahrady jsou také tři krásné ptačí voliéry na tak zvaném tureckém nebo Schmarachově prostranství, zastíněné z části divokými a z části ovocnými stromy.Celý prostor má kolem souvislou řadu střižených křovin.Vedle tohoto dlouhého prostoru je ještě jeden velmi vysoký špalír a kolem krásná krajina. Vedle zahradní zdi je postavena střelnice.V zahradě jsou další mnohá utěšená utajená místa, rozkošná a kratochvilná.

Mapa