Ostřešany

V místní části obce zvané "Na Hrázi" za níž se dříve nacházel Velký Dřenický rybník, který již v současné době neexistuje se do Bylanky vlévá Markovický potok. Na Hrázi se dále nachází kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, která zde byla vystavěna před 200–300 lety. Za zmínku také stojí pramen potůčku Dřenička.
Historickou dominantu obce, kapli Panny Marie Karmelské, naleznete na obecní návsi. Postavena byla za císaře pána v roce 1871. Přežila minulý režim a v 80. letech byla občany obce rekonstruována na vlastní náklady.
Gotický kostel se poprvé jako farní připomíná roku 1349. V první polovině 18. století barokní úprava (loď, západní průčelí).
Kostel sv. Václava se nachází na kopci ve východní části obce Mikulovice a tvoří tak její výraznou dominantu. Původní kostel sv. Václava zde stál již před rokem 1384, kdy máme první doklad o zdejší obci.