Lukavice

Obec Lukavice je původně hornická obec, kde byl v minulosti těžen pyrit pro výrobu kyseliny sírové. Dnes jsou pozůstatky patrné hlavně v podobě rozsáhlé haldy uprostřed návsi, vstupu do Bartolomějské štoly na návsi a také v podobě budovy bývalého horního úřadu, dnes obecního úřadu, kde je umístěna malá expozice těžby v Lukavici.
Pyritové doly byly přímo v centru obce a v jejím nejbližším okolí.
Zámek v Lukavici vznikl v první polovině 18. století jako středisko správy pyritových dolů, které v této době měla pronajaty od majitelů nasavrckého panství společnost pražských těžařů. V r. 1755 převzal vedení podniku tehdejší majitel panství Jan Adam z Auersperka.