České Lhotice

Horní Bradlo a jeho okolí patří mezi oblíbená rekreační místa Železných hor. Chaloupka v Travné. Najdeme ho na řece Chrudimce a o jeho důležitosti pro turisty a rekreanty svědčí řada prvků. Za prvé – je to křižovatka turistických cest, kde se setkávají trasy všech barev, za druhé – zde najdeme mnoho rekreačních objektů, které jsou nenásilně včleněny do lesnaté krajiny. Kostel v Horním Bradle Osada, jejíž nedílnou součástí je také Dolní Bradlo, je poprvé připomínána roku 1329.
Přírodní památka Kaštanka o rozloze 1,08 ha, je unikátním sadem kaštanovníků setých s plody jedlými kaštany. Sad kaštanovníků založil v roce 1776 Jan Adam Auersperg na části zámecké zahrady.
Uvnitř je kostel jednolodní s trojboce uzavřeným, klenutým presbytářem.
První písemná zmínka o kostele pochází z r. 1350. V r. 1874 přistavěna věž. Současná podoba svatyně je výsledkem úprav provedených v letech 1920–22.
Areál kostela se nachází v centrální části městyse, v místech, kde plocha náměstí skrze skalnaté stěny strmě padá dolů k řece Chrudimce.
Krkanka je přírodní rezervace poblíž obce České Lhotice v okrese Chrudim. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Železné hory.
Lípa srdčitá, která pamatuje osm století, je 27 metrů vysoká a obvod jejího kmenu činí 802 cm. Místo, v kterém roste, patří k historicky cenné lokalitě s renesančním zámečkem Lipka, ze kterého jsou nádherné výhledy na jeden z hřebenů Železných hor i nedaleký prales Polom. U cesty vedoucí k hrobce Kustošů roste mohutná lípa, jejíž stáří se odhaduje na 800 let. Památná lípa roste u cesty směřující od panského sídla na Lipce k místu bývalého hřbitova, které je dnes upravené jako hrobka původních majitelů panství Kustošů.
Bezobslužné informační stanoviště – BIS s tématem HLUBINNÉ VYVŘELINY – PLUTONITY.
Expozice představuje kulturu mladší doby železné v Čechách a na Chrudimsku a zaměřuje se na život v oppidu, které ve druhém a prvním století před naším letopočtem stálo na ostrohu nad řekou Chrudimkou asi 2 km od Nasavrk. Jednalo se nejspíš o jediné oppidum ve Východních Čechách.
Plocha oppida zaujímá prostor cca 23 ha na vrcholové plošině široké ostrožny v meandru řeky Chrudimky v nadmořské výšce 430–460 metrů. Na západě a severozápadě spadá ostrožna prudce do údolí Chrudimky, na S strany je spád mírnější, z východní a jižní strany ostrožna chráněna není a zde bylo postupně vybudováno trojité opevnění; valy jsou dosud zcela zřetelné.
Prales má dvě části: Malý Polom a Velký Polom a jeho nejstarší část byla založena v roce 1933. V pralesní části jsou zachovány jedlové bučiny s javorem klenem a smrkem.
Volně přístupná rozhledna Boika nad Českými Lhoticemi nabízí pohled na Chrudim, Luži, Pardubice, Hradec Králové a při dobré viditelnosti na Krkonoše a Orlické hory. Dřevěná rozhledna je 14,5 m vysoká. Její vyhlídková plošina se nachází ve výšce 11 metrů, na kterou lze vystoupat po 32 schodech. Rozhledna byla zpřístupněna v roce 2006 a je volně přístupná.
Dolní okraj údolí leží v osadě Peklo, kde navazuje další romantický úsek zvaný Strádovské Peklo. Ten je součástí Slavické (nebo také Práčovské) obory, která byla založena již před rokem 1770 knížetem Auerspergem, pánem nasavrckého panství, a slouží dodnes k chovu jelení a mufloní zvěře.
Původní mokrá louka s výskytem ďáblíku bahenního, jižně od Nasavrk.
Zámek. Zřizovatel: Město Nasavrky
Na největší lokalitu s výskytem bledule jarní se vydáme do Vršovské olšiny, přírodní památky vyhlášené v roce 1990 a rozkládající se na ploše 18,65 ha. Jak už název napovídá, leží toto území mezi obcemi Vršov a Krásné. Jedná se o olšinu s mnoha prameništi a na sušších místech s vtroušeným smrkem. Na jaře pokrývají tuto přírodní památku tisíce květů bledule jarní.
Všechny, kdo se zajímají o keltskou kulturu, zveme na návštěvu zámku Nasavrky. V tomto renesančním sídle se dnes dozvíte to, jak Keltové přišli do Čech, jakým řemeslům se věnovali i jaký byl jejich spirituální život.
Hrad Strádov byl vystavěn tak, že jeho předhradí zabíralo okraj plošiny nad východním srázem údolí Chrudimky. Samotné hradní jádro se pak tísnilo na skalnatém výběžku hrany údolí nad skalní stěnou přímo nad hladinou řeky, odděleném od předhradí hlubokým hradním příkopem.