Naučná stezka Historie vápenictví

Necelých 30 km dlouhá naučná stezka nabídne pohledy do vápencových lomů a seznamí s historií těžby vápence v Železných horách.

Stezka začíná v Třemočnici a přes Seč pokračuje do Bojanova a Polánky.


Výškový profil