Kaple sv. Marie s hrobkou Rücklů Horní Bradlo

Horní Bradlo a jeho okolí patří mezi oblíbená rekreační místa Železných hor. Chaloupka v Travné. Najdeme ho na řece Chrudimce a o jeho důležitosti pro turisty a rekreanty svědčí řada prvků. Za prvé – je to křižovatka turistických cest, kde se setkávají trasy všech barev, za druhé – zde najdeme mnoho rekreačních objektů, které jsou nenásilně včleněny do lesnaté krajiny. Kostel v Horním Bradle Osada, jejíž nedílnou součástí je také Dolní Bradlo, je poprvé připomínána roku 1329. V roce 1867 zde zahájila činnost bradelská sklárna, která z počátku vyráběla pouze surové sklo a měla 8 pánví. Později se výrobní sortiment rozšířil o nejrůznější sklářské výrobky a zůstala v provozu (několikrát přerušeném a znovu obnoveném) až do roku 1944. Po válce na tradici sklárny navázala výroba vánočních ozdob, která trvá dodnes. Nad obcí byla koncem 19. století postavena kaple Panny Marie v pseudogotickém slohu, ve které je umístěna mimo jiné také hrobka sklářské rodiny Rücklů.

Mapa