Heřmanův Městec Městská galerie

Pod správu městské organizace SPOKUL patří také výstavní prostory v budovách židovských památek. V původní židovské škole se nachází stálá expozice Gallery Cyrany, která shromažďuje sbírku uměleckých děl východočeských malířů a sochařů 20. století. Rozsáhlou sbírku obrazů, plastik, kreseb, grafických listů a koláží darovali městu Heřmanův Městec manželé Ema a Josef Horákovi. Hned vedle v budově původního "židovského dvojdomku" najdete Galerii Dvojdomek. Podle nové koncepce, schválené městem Heřmanův Městec, probíhají nejen tradiční výstavy místních umělců, ale i výstavy moderního umění, přednášky a workshopy.

Kontakt:
Hrstková 606 235 551, Slavíková 724 229 777, infocentrum@mesto-hm.cz, www.zeleznehory-hm.cz

Parkování, WC, možnost získání propagačních materiálů o městě a regionu, upomínkové předměty. 


Mapa