Heřmanův Městec Galerie Cyrany

Galerie Cyrany se nachází v budově bývalé židovské školy a současně i obydlí krajského rabína. Shromažďuje sbírku východočeských malířů a sochařů 20. století, sbírku obrazů, plastik, kreseb, grafických listů a koláží manželů Emy a Josefa Horákových darovanou městu Heřmanův Městec.

Galerie se nachází v prostorách bývalé židovské školy u synagogy. Budova s pohnutou historií prošla mnoha stavebními úpravami a nakonec téměř totální devastací. Péčí města za pomoci státu a Společnosti ochránců židovské kultury v Heřmanově Městci byla zachráněna, zrekonstruována a slavnostně otevřena dne 25. listopadu 2001.

V expozici se představují východočeští malíři a sochaři 20. století - rodáci i ti, kteří v této oblasti našli svůj domov, přechodně zde pobývali nebo sem pravidelně na čas zajížděli. Kolekce maleb doplněná kresbami, plastikami a reliéfy, vznikla systematickou sběratelskou činností, které se po dlouhou řadu let usilovně věnoval pardubický milovník umění Josef Horák se svojí manželkou Emou Horákovou, kteří ji městu darovali.

Kontakt:
Hrstková 606 235 551, Slavíková 724 229 777, infocentrum@mesto-hm.cz, www.zeleznehory-hm.cz

Parkování, WC, možnost získání propagačních materiálů o městě a regionu, upomínkové předměty.

Mapa