Deblov (prvohory)

Nedaleko obce Deblov, na kótě Na Chocholce se nacházejí rozlehlé křemencové skalky ordovického stáří, které reprezentují zachovalé dno moře.

Na odkrytých plochách ukloněných vrstev je možné pozorovat projevy intenzivní biologické činnosti v podobě tzv. ichnofosilií (rody Skolithos, Pragichnus a Monocraterion).


Mapa