Nasavrky (vyvřeliny)

Bezobslužné informační stanoviště – BIS s tématem HLUBINNÉ VYVŘELINY – PLUTONITY.
U rybníka v severní části obce je umístěna venkovní geologická expozice spolu s altánem a informačními panely, která pojednává o hlubinných vyvřelinách na území Národního geoparku Železné hory. U silnice směrem na Hradiště se nachází rozlehlý lom založený v plutonitech Nasavrckého masivu. Je zde možné pozorovat řadu jevů spojených s těmito horninami. Před lomem je umístěna naučná tabule cyklostezky MAGMA.

Mapa