Lukavice (vyvřeliny)

Obec Lukavice je původně hornická obec, kde byl v minulosti těžen pyrit pro výrobu kyseliny sírové. Dnes jsou pozůstatky patrné hlavně v podobě rozsáhlé haldy uprostřed návsi, vstupu do Bartolomějské štoly na návsi a také v podobě budovy bývalého horního úřadu, dnes obecního úřadu, kde je umístěna malá expozice těžby v Lukavici. Lokalitou prochází geologická cyklostezka MAGMA.

Mapa