Rabštejn (prvohory)

Zřícenina hradu Rabštejnek je založena na křemencích ordovického stáří. Ve svahu pod zříceninou a jihozápadně od ní se nacházejí rozlehlá kamenná moře se zajímavou flórou i faunou. Na některých vrstevních plochách kamenů je možné sledovat stopy po činnosti vrtavých organismů, kteří žili v prvohorách.

Mapa