Brloh (prvohory)

Vyčištěný lom, najděte a spočítejte trilobity nainstalované na stěny lomu (jsou dva).

Údolí podél potoka z Brlohu do Pelechova nabízí pohled na řadu malých i větších lomů a přirozené výchozy ukloněných vrstev v korytě potoka. V minulosti zde byly těženy křemence a břidlice prvohorního stáří, ve kterých se vzácně nalézá zkamenělá fauna. Nedávno znovu obnažený lom odkrývá jak pískovce a prachovce ordovického (prvohorního) stáří, tak i ve vyšších partiích slepence a křemence usazené v době křídy (druhohory).

Mapa