Lichnice (starohory)

Bezoblužné informační stanoviště se sestává z dřevostavby, ve které je instalováno pět tabulí s obecným rozvedením tématu starohory. Na nich jsou i odkazy na devět geotopů v Železných horách, kde byly zabudovány informační tabule s odkazy na blízké fenomény souvisejícími s obdobím, ve kterém „ještě nežili trilobiti“.

V okolí dřevostavby jsou rozmístěny horninové bloky z území Železných hor, které zahrnují 10 dostupných ukázek ze 7 lokalit. Jedná se slabě metamorfované sedimenty, vulkanity, ruly a metabazika. Horninové bloky jsou většinou naleštěny a vždy opatřeny pylonem s komentářem o původu a složení horniny, který je opatřen i barevnou mikrofotografií.

Mapa