Běstvina – Zbohov (starohory)

Ložisko Běstvina se nachází v severozápadní části Národního geoparku Železné hory, při jeho západní hranici, přímo na strmém svahu Železných hor.

V lesním porostu jsou zachovány pozůstatky hornické činnosti.


Mapa