Kostel sv. Jakuba s farou Přelouč

Nejvýznamnější architektonickou památkou města je původně románský farní kostel sv. Jakuba, později barokně upravený.

Farní kostel sv. Jakuba se nalézá na severním okraji náměstí, za budovou staré školy. Zde je také v dlažbě chodníku vyznačeno místo, kde dal v roce 1738 jezuita Koniáš pálit „kacířské“ knihy. Poprvé je kostel v písemných pramenech připomínán v polovině 14. století. V jeho zdivu se však dochovaly druhotně použité románské stavební prvky, proto se lze domnívat, že kostel byl zděným objektem již před udělením městského práva.

Kostel sv. Jakuba byl několikrát přestavován. Nejvíce jeho vzhled ovlivnila barokní přestavba v polovině 17. století. Dnešní podobu získal kostel po rekonstrukci v roce 1884.

Mapa