Kaple sv. Antonína Choltice

Zděná výklenková kaplička snad z 2. pol. 18. století.

Kaplička obdélného půdorysu, se stěnami členěnými nárožními lisenami, s výklenkem se stlačeným obloukem záklenku, uzavřeným mříží.

Kaplička je završena štítem konvexně vydutým, s profilovanou římsou krytou prejzy, kterou nesou dva ploché pilastry. Půdorysné rozměry 148 x 86 cm. výška 335 cm. Uvnitř obraz sv. Antonína.


Mapa