Kostel Všech svatých Stojice

Kostel Všech svatých ve Stojicích je jednolodní přibližně orientovaná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem.

Jižní bok lodi a presbytář obíhá nízká římsa (na severním boku lodi chybí), presbytář a nároží sakristie podpírají opěrné pilíře.

Zařízení kostela většinou pochází z poloviny 18. století.

Na hlavním oltáři se sochami světců současný obraz Všech svatých v kasulovém rámu na kazatelně figurální reliéfy.


Mapa