Kostel sv. Magdaleny Pařížov

Kostel je poprvé písemně doložený k roku 1537, je však mnohem starší.

Jako vlastnický empírový kostel byla stavěna patrně někdy mezi lety 1110–27.

Nejstarší fáze kostela patrně postrádala věž, která byla posléze doplněna, v době dokončování obdélné lodi.

Věž v té době nedosahovala pozdější výšky a byla dodatečně navýšena.

V jejím přízemí se nachází drobná kobka o rozměrech necelých 2 x 2 m.

Je postavena na čtvercovém půdoryse a k lodi je připojena v ose. 


Mapa