Krkanka

Krkanka je přírodní rezervace poblíž obce České Lhotice v okrese Chrudim.

Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Železné hory.

Důvodem ochrany je morfologicky členité území s hlubokým kaňonem řeky Chrudimky a jejich přítoků.

Území se vyznačuje řadou geomorfologických jevů (mrazové sruby, kamenná moře, sutě, balvanitá řečiště, vodopád na jednom z přítoků Chrudimky) dále pak zastoupení přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem řady botanických a zoologických druhů.

Volná kdykoli.

Místo pro příjemnou procházku.
 


 


Mapa