Kaple Panny Marie Úherčice

Roku 1898 byla zde postavena obecním nákladem K. 1425,50 kaple, vysvěcena roku 1899 Panně Marii.

Je to stavba šestiboká prosté architektury.

První zvonek na této kapli zněl nejjasněji v celém okolí, ale byl rakouskými úřady v r. 1917 shozen a odebrán pro válečné účely.


Mapa