Kaplička u Návesníku Veselí

Kaplička postavená v roce 1902 stojí na místě původní kapličky z roku 1825, která musela být pro špatný stav zbourána.

V její báni jsou ukryty listiny z doby jejího vzniku a z dob jejích oprav, a to po 2. světové válce, dále v roce 1973 a 1975.

Poslední oprava byla dokončena v roce 2007.
Mapa