Kostel sv. Václava Mikulovice

Kostel sv. Václava se nachází na kopci ve východní části obce Mikulovice a tvoří tak její výraznou dominantu.

Původní kostel sv. Václava zde stál již před rokem 1384, kdy máme první doklad o zdejší obci.

Na konci třicetileté války byl však tento kostel vypálen švédskými vojsky.

Stavba značně utrpěla a musela být několikrát rekonstruována.

Ovšem její stav byl v 18. století natolik nevyhovující, že bylo rozhodnuto o vystavění nového kostela na místě starší stavby.

Základní kámen byl položen 25. 8. 1768 a stavba byla dokončena v roce 1769.


Mapa